digitaliskeramia.hu

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Muzeális gyűjteményében található Sokarcú népikerámia című kiállítás bemutatása a virtuális térben

Tejesköcsög, tejtartó edény

 A köcsög a parasztháztartásban olyan tehéntej raktározására szolgál, amelyet aludttejként kívánnak felhasználni, feldolgozni.

A Kárpát-medencében erre, célra általánosan használatos ez a magas, nyúlánk cserépedény, mely formájában feltűnően elkülönül a háztartások alacsonyabb és jóval szélesebb cserép- és fa tejtartó edényeitől. Az edény magassága és átmérője befolyásolja a fent összegyűlő tejfelréteg vastagságát.

Alacsony, széles tejestálakat a köcsög mellett az Alföldön is használtak elsősorban az édes juhtej tároló és oltóedényének, de altattak cseréptálban alkalmilag vagy rendszeresebben tehéntejet is.

A régi paraszt háztartásokban köcsögből volt a legtöbb. A kiürült, kimosott tejesköcsögöket szabad levegőn szárítják. A köcsögszárító udvaron álló ágas vagy fogas, a ház vagy a melléképület külső falán. Az ágasok két fő formaváltozatának egyike a helyén hagyott vagy áttelepített lecsonkolt élőfa, ill. ennek formáját utánzó szabályosabb, amely rudakból készült.

Fehér mázas köcsög nagy zöld függőleges sávokkal díszítve, füle mélyen lenn van.

Fehér mázas

Kisméretű fehér mázas köcsög zöld függőleges sávokkal díszítve, mint az előző darabál, füle mélyen lenn van.

Kisméretű

A köcsög sárga alapon barna, fehér és zöld színekkel festett fürtös virágkoszorúval van díszítve. Jellegzetes mezőtúri darab, az alján beütve a készítő neve „K.Sebestyén J.Mezőtúr”.

Sárga alapon barna

A sárga mázas edény, az elején vörös és zöld színű, nagy virágbokorral díszítve. Vásárhelyi kerámia.

Sárga mázas

A köcsög szájrésze sárga, a többi zöld, fehér és barna futtatott mázzal díszítve.

Sárga szájú

A fehér mázas tejes edény, sárga, kék, rózsaszín és zöld színekkel festett bokrétával van díszítve.

Fehér mázas, tejes

Az edény zöld alapon fehér és barna színnel festett virágcsokorral van díszítve.

Zöld alapú

Az edény szájrésze sárga, a többi sötétbarna, fehér pettyekkel és sárga hullámvonallal díszítve. Stílusa alapján valószínűleg K. Sebestyén János – Mezőtúr – munkája.

Sötétbarna

A sárga mázas köcsög, kék, fehér és zöld pettyes virágkoszorúval van díszítve.

Sárga alapon pettyes