digitaliskeramia.hu

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Muzeális gyűjteményében található Sokarcú népikerámia című kiállítás bemutatása a virtuális térben

Butellák

A butella, butykos, butélia  lapos zsebbe vagy tarisznyába való pálinkásedények.
Az Alföld déli részén nevezik a szögletes formájú edényeket butellának máshol butykosnak. Cserép butella csak is az Alföldön készült. Vásárhelyen készültek egyedi megrendelésre, többnyire felirattal és évszámmal a népszerű tréfásan csak imádságos vagy zsoltáros könyvnek nevezett könyv alakú pálinkás könyvbutellák.

A butella üvegpalackot utánzó ólommázas, hordozható cserépedény. Átlagosan 25 cm magas, pálinka tartására szolgál. Alakja igen változatos. Lehet ovális, lapos vagy domborodó oldallal és lappal: henger alakú; hasáb alakú, kerekített vagy széles vállal, esetleg lefelé keskenyedő alakú.  Mindegyik formának felül kis kerek szája van.

Legtöbb és legdíszesebb butella a három nagy alföldi fazekas központban készült, Mezőcsát, Tiszafüred, Hódmezővásárhely. Ezen kívül készítettek butellát Mezőtúron, Szentesen, Makón, Tótkomlóson is.
Mezőtúrról világos alapszínű színes, növényi elemekkel díszített butellák ismertek.
Tótkomlóson szinte kivétel nélkül zöld mázas, karcolt és főleg vésett díszítményű, feliratos, évszámmal ellátott butellákat készítettek. Ezek többsége megrendelésre készült legtöbbször zöldmázzal és felirattal.

A nagyméretű feliratos zöldmázas butella valószínűleg Tótkomlóson készült 1882-ben. A következő tanulságos vers olvasható rajta „Zöld butella az én nevem, mikor pálinka van bennem, de ha pálinka nincs bennem bizony csakis cserép az én nevem”

nagyméretű feliratos zöldmázas butella

Sárga mázas, festett és feliratos butella „Éjen Sajgó István, Gila Zsuzsánna”

sárga mázas butella

Sárga, mázas könyv alakú butella, díszítése csatos imakönyvet formáz. Gerincén 1882 évszám található. A borítókat mindkét oldalukon írókázott tulipános motívumok díszítik. A ritka darab Hódmezővásárhelyi műhelyben készült.

Sárga, mázas könyv alakú butella

Sárga mázas, festett butella mindkét oldalán azonos virágmotívum vörös, barna, fehér, kék és zöld színekben, Mezőtúron készül.

Sárga, mázas butella

Zöld mázas, írókával díszítet virág motívumos butella. Az élei lekerekíttettek. Valószínűleg békési fazekas munka.

Zöld mázas butella

Zöld mázas, csatos imakönyv alakú könyv butella. Felírat és egyéb díszítés nélkül.

Zöld mázas csatos butella

Zöld mázas, feliratos évszámos butella:
„Azért szeretem mostani gazdámat, hogy mindég nyalja a számat”
Készült 1888-ban. Az edény másik oldalán körben elhelyezett karcolt rozetta díszíti.

Zöld mázas, feliratos évszámos butella

Zöld mázas, feliratos butélia:
„Régen veri már a magyart a teremtő, azt se tudja milyen lesz a jövendő…”
A nyakrészén karcolt háló motívummal díszítve.

Zöld mázas, feliratos évszámos butélia

Mind két oldalán feliratos zöld mázas pálinkás edény verssel és ajánlással:
„Ez a butella Készült Takács Lajos számára, 1887-ben”.

Zöld mázas, feliratos évszámos butélia

Kategória: