digitaliskeramia.hu

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Muzeális gyűjteményében található Sokarcú népikerámia című kiállítás bemutatása a virtuális térben

Kulacsok

A kulacsok lapos ólommázas hordozható cserépedények. Sokkal ősibb formák a butellánál, már ókorban is használták. A díszes cserépkulacsok igen változatos alakú boros edények.

A kulacs egyik változata lapos, korong alakú: tulajdonképpen két tál összeragasztása révén nyert forma. Lapja lehet lapos, domborodó vagy homorú. Keskeny oldala lapított, fülekkel ellátott, ezekbe szíjat lehet fűzni. Szája kicsi, kerek, gyakran kupak is kerül rá. Hasonló formát ismerünk már magyar országról avar ásatási anyagból is.
Másik ismert változata a pereckulacs, amely körré formált tömlő. Oldalt szintén füllel ellátott. A közepén rozettával áttört kulacs a pereckulacs egy változata. A hordókulacs 3–10 kicsi, összeragasztott hordócskából áll, amelyeket csövekkel illesztenek egymásra és egymás mellé oly módon, hogy az építmény körvonalaiban háromszöget alkot. Ennek is van szája, lába és akasztója.

Mindegyik darabot egyedileg készítették, általában megrendelésre, és gyakran évszámmal, névvel látta el mestere.
Első fennmaradt példányai a 18–19. sz. fordulójáról származnak Nagyszalonta, 1790, Hódmezővásárhely, 1813.

A magyar boroskulacsokat többnyire lakodalmak és ünnepi alkalmakkor használták. A virágos motívumok mellé feliratok is a kerültek.

Mezőberényi kulacs, sárga mázas, magyar címerrel és felirattal:
„Ez a kulacs készült Tóth Lajosnak 1886-ban és Zsenits Rózának, Mezőberényben, aki iszik belőle, Váljon egészségére”.

Sárga mázas mezőberényi kulacs

Békési kulacs, sárga mázas kulacs zöld és vörös virágozással, felirattal.
Készült Békésen 1909. március 16.
„Éljen a magyar! Ez a kulacs készült Zima Imrének – 1909. évben Már 16.”

Sárga mázas békési kulacs

A barnamázas kiskulacs mindkét oldalán virágos írókázott díszítéssel készült.

barnamázas kiskulacs

Kategória: