digitaliskeramia.hu

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Muzeális gyűjteményében található Sokarcú népikerámia című kiállítás bemutatása a virtuális térben

Uncategorised

A honlap létrejöttét támogatta az NKA

NKA csak logo rgb

Sokarcú népkerámia

Válogatás a gyűjtemény gazdag kerámia anyagából

 A fazekasság égetett agyagból készült használati tárgyak, elsősorban edények előállításával foglalkozó ősi mesterség. Az iparművészet egyik, legősibb válfaja. A középső kőkorszak, vége felé a mezőgazdaság kialakulásának kezdetével egyidejűleg jelenik meg a történelemben. A növénytermesztés és állattenyésztés elterjedésével az ételek és gabonák tárolására használták. A letelepült életforma pedig helyet biztosít a tároláshoz. Így született meg a fazekasság i. e. 8000 körül. Az új kőkorban a fazekasság elsősorban női mesterség volt, ebben az időben még az edénynek korong és kemence nélkül készültek.

A fazekasok alkotásai szinte mindenhol megtalálhatóak voltak a mezővárosi és falusi parasztság körében. A cserépedények végig kisérték az emberek életét. Nagyon vigyáztak az edényekre és nagybecsben tartották őket. Több generáción keresztül épen maradt egy-egy kerámia. Ennek is köszönhető, hogy ilyen gazdag a gyűjtemény kerámia anyaga. A nép gazdag érzelem világát is tükrözte a fazekasság. Az edények sajátos formája, funkciója alapján meglehetett állapítani, hogy honnan származtak és hogyan éltek az őket használó emberek. A fazekas mesterek az ország egészterületén olyan darabokat készítettek, hogy azok megfeleljenek a maguk és a vásárlók igényeinek is.

 Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményben található értékes nagyszámú műtárgy anyag közül a kerámia gyűjtemény közel 700 darabos állományával a legnagyobb.

A gyűjteményben Olyan ritka darabok találhatóak, mint az 1841-es datálású Miska kancsó vagy az 1854 évi Túri lisztes bödön. A többségében használati kerámiák is nagyon változatos képet mutatnak és szinte minden edény típus megtalálható, gazdag formai variációkkal. Kiállításunk erre az értékes anyagra alapozva mutatja be a gyűjtemény legszebb darabjait az új látványtárban.  

A gyűjtemény kerámianyakának nagy részét Hentz Lajos gyűjtötte szám szerint 465-öt. Ezen kívül 137 darabot a régi gyűjteményből került ki. A kilencvenes évektől közel kétszáz darab kerámiával gazdagodott a gyűjtemény. Így a gyűjteményben őrzött kerámia anyag a 700-darabot is meghaladja már.

 

A mezőberényi fazekasság rövid története

Mezőberényben nem alakult ki jelentős fazekasság a településen csak néhány fazekas tevékenykedett. A helyi igényeket ezért nem tudták kielégíteni így az edények nagy részét más területekről szerezte be a lakosság. Berényben rendszeresen rendeztek vásárokat ahova jelentős fazekas központok mesterei elhozták portékáikat. Elsősorban Hódmezővásárhelyről, Mezőtúrról, Gyuláról, de Békésről is került edény szép számmal. A békési fazekasok egészen az 1960- évek ­végéig árulták termékeiket.

Rimaszombatról tűzálló edények érkeztek nagyszámban. A Bihar megyei fazekas falvakból oláhkorsók és fehér-barna díszítésű tároló edények. A cserépedények elsősorban a háztartásban töltöttek be fontos szerepet. A régi konyha elképzelhetetlen volt a fazekasok által készített tálak tányérok butykosok vizeskorsók szilkék és fazekak, kuglófsütők laskaszedők-szűrők, köcsögök vászonfazekak pecsenyesütőtálak nélkül. Mivel Mezőberény nem volt jelentős fazekas központ így nem alakult ki jellegzetes „berényi” formai és díszítő hagyomány. A Berényben megtelepedet fazekasmesterek magukkal hozták a saját formai és mintakészletet, de igyekeztek a helyi igényeket is kielégíteni. Az egyik ismert Mezőberényi fazekas Kiss Péter Mezőkeresztesről származott 1900-as évek elején telepedett le Berényben. Hozta magával a keresztesi forma készletet, de alkalmazkodott a helyi igényekhez. Munkáiból a gyűjtemény is őriz néhány évszámos darabot. Említésre méltó Varga Imre neves mezőberényi fazekas mester akinek írókával festett vonalas díszein a kontúrozott felületek elütő színei adták edényei egyediségét.

A huszadik század második felében a fazekasok által készített edények helyét átvették a tömeggyártással készült utódaik. Néhány évtized alatt a népi kerámiák elvesztették eredeti funkciójukat, emlék és dísztárgyak lettek. Napjainkban a feléledő fazekas hagyományoknak köszönhetően újra van helyük a modern használati tárgyink mellett.

 

A kiállítás a Kubinyi Ágoston program keretében 2020-ban kiírt pályázat támogatásával valósult meg.

 

Csete Gyula
néprajzos muzeológus

A bokály karcsú, gazdagon díszített egyfülű, körte alakú, cserépből készült borosedény. Hasa alacsony, nyaka elszűkül, majd újra kiszélesedik. Függőleges füle oldalt indul ki, lejjebb, mint a száj széle. Feneke keskeny, néha kis talpa van. Általános elnevezése még a kancsó vagy korsó.

A habán fazekasok, ill. azok kései leszármazottai ónmázas bokályokat készítettek, az ólommázas bokályokat főleg Erdély magyar fazekas központjaiból ismerünk. A bokály szó az itáliai „boccale” (korsó) szóból ered. Az edénytípus elterjedése általánosabb, mint az elnevezésé. A parasztság a formát csak a Székelyföld dél-keleti vidékén nevezi így. A késő habán bokályok vagy boroskancsók ónmázzal készültek a rajtuk található mintakincs a reneszánsz hagyományt örökítette tovább.

A legjobb állapotban megőrződött késő habán bokály, készült az 1800-as évek elején.

bokály

A hagyomány szerin régen a lakodalmakon ilyenekből itták a bort, ha kiürült, lefordították, hogy a gazda lássa: önteni kell bele.
Az edény szájrészét restaurálták.

bokály

A kékmázas alapon sárga tulipánokkal díszített edény hiányos felső részét restaurátor pótolta.
Feltehetően erdélyi fazekas munka.

bokály

A kancsó kívül és belül is mindig mázas cserépedény elsősorban bor tálalására használták. Az edények szája többnyire összenyomott, esetleg félig zárt vagy csőszerűen végződik. A teljesen összenyomott kiöntőjű edény neve orros kancsó; ha csak a kiöntője benyomott, az edény neve vizeskancsó. Az archaikusabb formát őrző edénynek kis talpa van, ilyenkor talpas kancsó a neve. A kancsónak a fülével átellenes oldalán van az eleje, ahova a fő díszítmény kerül. Akadnak kivételes esetek, amikor a fenti forma módosulhat: nem egy, hanem három kiöntője van, s nem egy, hanem 2–3 füllel látja el mestere; a nyaka nem sima, hanem sűrűn redőzött vagy éppen a szokásosnál jóval hosszabb.

A kancsó leggyakrabban egyszínű zöld, barna vagy sárga mázas, karcolt díszítésű, esetleg festett mintával. A nagykancsók legtöbbje domborműves. Évszám, felirat majdnem mindig szerepel rajtuk. Díszesebb vagy valamely szempontból az alapformától elütő darabjai kizárólag megrendelésre készültek. A legnagyobb méretű kancsó a céhkancsó, 30 cm-nél magasabb, többségük zöld mázas és domborműves díszítményű. A kancsó 15–30 cm magas; a kiskancsó 10–15 cm magas.
A kancsóforma országosan ismert és elterjedt, elnevezése azonban nem egységes a Dunántúlon, sok helyen korsónak nevezik, az Alföldön és Erdélyben azonban mindig kancsó a neve.

A Boros kancsók borkitöltésére alkalmas boros edények baráti és társasági események nélkülözhetetlen eszköze volt.

Zöld mázas „orros” boros ókancsó

Zöld mázas „orros” boros ókancsó

Zöld színű „orros” boroskancsó csorgatott barna mázzal

Zöld színű „orros” boroskancsó csorgatott barna mázzal

Kancsó - sötétbarna mázas alapon fehér petyegtetett virágdíszítéssel, „Bezgédi Ferencz” felirattal.

sötétbarna mázas kancsó

Miskakancsó

A Miska kancsó vagy huszár Miska ólommázas cserépkancsó emberfejű, süveges borosedény. A csákó alkotja az edény száját és a kiöntőjét, amelynek tetejét egy kerek nyílású lap fedi le. Egyetlen függőleges fülel készült. Az edény 19. sz. eleji katonát ábrázol csákóval a fején, öltözetén gazdag sujtással és gombokkal. Jellegzetes egyedi díszítése a hasán levő domborműves kígyó és a szintén domborműves sujtássor. Karcolt és festett minta is előfordul ugyanazon a darabon. Felirata rendszerint a füle található. Ez az edényforma a közép-tiszai és az alföldi műhelyek specialitása volt.

A legkorábbi ismert miskakancsó 1828-ból datált, de a készítés helye még nincs feltüntetve rajta. Az első ismert darab, amelyen a dátum mellett a készítés helyét is feltüntették 1833-ból való. Az ünnepekhez kapcsolódó különleges férfialakos boros edény az 1800-as évek közepén volt a legnépszerűbb és ekkor készültek a legszebb darabok is. A díszítmények elrendezése minden darabon más és más. Legművészibbek a csáti mesterek keze munkáját dicsérik.
A magyar fazekas központok közül Mezőcsáton, Tiszafüreden és Mezőtúron készítettek miskakancsót.

Tiszafüredi Miska kancsó 1841

A gyűjteményben található ritka darab: sárga mázas, karcolással, festéssel és rátéttel díszített az alábbi felirattal:
„Készült az 1841-dik esztendőben Kis Istváninak, K. Nagy Mihály m-helyében Tiszafüreden”.

 

Tiszafüredi Miska kancsó 1841

A butykoskorsó pálinkásbutykos pálinka tárolására használt edénytípus, alul keskenyfenekű középen gömbölyödő a nyakrésznél szűkülő szájjal készült. A pálinkás butykosok változatos formavilággal méretben, emellett sokféle mázzal és díszítéssel készültek.
Az elnevezése abból adódik, hogy a szűk nyakú edényből bugyogva, bugyborékolva ömlik ki a folyadék. A butykoskorsó jellegzetesen magyar edénytípus. Leginkább az Alföldön terjedt el. Gyakran díszes, olykor feliratos.

Az Alföldön, Hódmezővásárhelyen és Szentesen készültek a legszebb és legváltozatosabb gazdagon díszített, évszámos, feliratos butykosok. A legnagyobb a 40 cm-nél is magasabb nagy butykoskorsó; az általános méretű butykoskorsó 25–40 cm magas; a kis butykoskorsó 15–25 cm magas.

A butykos fehér mázas, körül zöld és vörös rozmaring koszorúval díszítve.
Az oldalára utólag karcolták a 4,5L űrmértéket

A butykos fehér mázas

A korsó sárga mázas, vállán három virágos díszítés a vonalakkal elválasztott alsó részén 1873 írókázot cikornyás évszám található.

A korsó sárga mázas

A korsó zöld mázas fekete vonalas díszítéssel, a nyaki résznél fekete kereszt vonalak pöttyökkel

A korsó zöld mázas

A butykos zöld mázas, díszítés nem található rajta, kialakítása eltérő az előző edényektől. Jellegzetesen gömbölyded forma

Gömbölyded butykos korsó

A zöldmázas korsó különlegessége, hogy oldalról lapított és hosszú nyaka van.

Gömbölyded butykos korsó